Ngày Đẹp Mua Xe

CHI TIẾT NGÀY TỐT THÁNG 6 NĂM 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

Dưới đây là phần trình bày chi tiết 

1

Rất xấu

Thứ Năm, 01/06

07/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu

Ngày Kỷ Mùi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

2

Bình thường

Thứ Sáu, 02/06

08/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường

Ngày Canh Thân tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Khai trương cửa hàng, Xuất hành

3

Bình thường

Thứ Bảy, 03/06

09/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường

Ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

4

Xấu

Chủ Nhật, 04/06

10/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Nhâm Tuất tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

5

Tốt

Thứ Hai, 05/06

11/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Quý Hợi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc, Xuất hành

6

Bình thường

Thứ Ba, 06/06

12/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường

Ngày Giáp Tý tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

7

Rất xấu

Thứ Tư, 07/06

13/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu

Ngày Ất Sửu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

8

Rất tốt

Thứ Năm, 08/06

14/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt

Ngày Bính Dần tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

9

Tốt

Thứ Sáu, 09/06

15/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Đinh Mão tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

10

Xấu

Thứ Bảy, 10/06

16/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Mậu Thìn tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

11

Bình thường

Chủ Nhật, 11/06

17/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường

Ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc

12

Xấu

Thứ Hai, 12/06

18/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Canh Ngọ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

13

Xấu

Thứ Ba, 13/06

19/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Tân Mùi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

14

Xấu

Thứ Tư, 14/06

20/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Nhâm Thân tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

15

Bình thường

Thứ Năm, 15/06

21/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường

Ngày Quý Dậu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

16

Rất xấu

Thứ Sáu, 16/06

22/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu

Ngày Giáp Tuất tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

17

Rất tốt

Thứ Bảy, 17/06

23/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt

Ngày Ất Hợi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

18

Xấu

Chủ Nhật, 18/06

24/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Bính Tý tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

19

Tốt

Thứ Hai, 19/06

25/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Đinh Sửu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

20

Rất tốt

Thứ Ba, 20/06

26/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt

Ngày Mậu Dần tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

21

Tốt

Thứ Tư, 21/06

27/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Kỷ Mão tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

22

Xấu

Thứ Năm, 22/06

28/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Canh Thìn tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

23

Xấu

Thứ Sáu, 23/06

29/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Tân Tỵ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

24

Rất xấu

Thứ Bảy, 24/06

01/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu

Ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

25

Tốt

Chủ Nhật, 25/06

02/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Quý Mùi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành

26

Xấu

Thứ Hai, 26/06

03/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Giáp Thân tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

27

Tốt

Thứ Ba, 27/06

04/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc

28

Tốt

Thứ Tư, 28/06

05/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt

Ngày Bính Tuất tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

29

Xấu

Thứ Năm, 29/06

06/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu

Ngày Đinh Hợi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

30

Rất xấu

Thứ Sáu, 30/06

07/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu

Ngày Mậu Tý tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Scroll To Top